Нотариуси в Казанлък

Нотариус Район Адрес Телефон
Десислава Димитрова Кръстева (574) Казанлък
гр. Казанлък
ул. Кирил и Методий 5, ет.2, офис 9
043 163 090, 0889 522 008
Иван Делчев Генов (440) Казанлък
гр. Казанлък
ул. Паисий Хилендарски 18, ап. 4, ет. 2
0431/8 19 00
Катя Петрова Кискинова (441) Казанлък
гр. Казанлък
ул. Иван Вазов 3, ет. 1, офис 2
0431/6 46 57
Мариела Димитрова Павлова (445) Казанлък
гр. Казанлък
ул. Славянска 9
0431/6 32 63
Невена Атанасова Бранчева (167) Казанлък
гр. Казанлък
пл. Севтополис 2, ет. 1, ап. 1
0431/6 32 61
Николай Танев Калчев (700) Казанлък
гр. Казанлък
ул. Ал. Батемберг 3
043 187 516, 087 964 4922
Павел Тенев Павлов (443) Казанлък
гр. Казанлък
ул. Иван Вазов 1, ет. 1
043 164 153
Петранка Йорданова Куцарова (100) Казанлък
гр. Казанлък
ул. П. Славейков 6
043 162 456, 043 165 065
Росица Тенева Буркова (097) Казанлък
Разпространи съдържание