Нотариуси в Карлово

Нотариус Район Адрес Телефон
Петя Валентинова Салчева (654) Карлово
гр. Карлово
ул. Генерал Карцов 20, ет. 2, ап. 1
033 554 667, 088 8974 850
Ралица Крумова Коновска (588) Карлово
гр. Карлово
ул. Александър Стамболийски 18
0335/9 84 74
Соня Георгиева Владова (672) Карлово
гр. Карлово
ул. Димитър Събев 6, ет. 1
033 591 780
Станка Петрова Ранджева (099) Карлово
гр. Карлово
ул. В. Левски 9
0335/9 56 19
Тани Стефанов Рангелов (517) Карлово
гр. Карлово
ул. Васил Левски 6 А, ет. 1, офис 2
0335/9 22 68
Разпространи съдържание