Нотариуси в Пазарджик

Нотариус Район Адрес Телефон
Анета Любенова Илкова (423) Пазарджик
гр. Пазарджик
ул. Найчо Цанов 2 А, ап. 1
034 420 726
Весела Димова Гайдажиева (612) Пазарджик
гр. Пазарджик
ул. Александър Стамболийски 27
034/901 404
Веселина Георгиева Гагова (071) Пазарджик
гр. Пазарджик
ул. Константин Величков 11
034 442 399
Иван Денев Арабаджиев (656) Пазарджик
гр. Пазарджик
ул. Червен Стоян 7, вх. Б
034 940 480, 087 9556 697, 087 9556 692, 087 9556 694
Милена Иванова Минкова (571) Пазарджик
гр. Пазарджик
ул. Патриарх Евтимий 1, ет.5, офиси 8 и 9
034/42 42 01
Минчо Златанов Даскалов (693) Пазарджик
гр. Пазарджик
ул. Цар Шишман 12, ет. 2
0887 556 535
Наташа Любомирова Хантова (154) Пазарджик
гр. Пазарджик
ул. Ал. Стамболийски 31
034/444 189, 034/441 349
Нели Веселинова Ивчева (679) Пазарджик
гр. Пазарджик
ул. Александър Стамболийски 39
034 917 178, 034 917 179
Пенка Василева Щерева - Стоилкова (421) Пазарджик
гр. Пазарджик
ул. Хан Крум 1 А, ет. 2
034/44 59 32
Петкана Илиева Минева (168) Пазарджик
гр. Пазарджик
ул. Ал. Стамболийски 31
034/44 41 89, 034/44 13 49
Разпространи съдържание