Нотариуси в Сандански

Нотариус Район Адрес Телефон
Даниела Илиева Георгиева (498) Сандански
гр. Сандански
ул. Петър Берон 7, ет. 1
0746/3 24 27
Елена Томова Дончева (512) Сандански
гр. Сандански
ул. Свобода 5
0746/3 06 70
Росица Симеонова Бабалева (198) Сандански
гр. Сандански
ул. Васил Кънчев 6
0746/3 25 14, 0746/2 26 49
Румяна Манолева Божудова (286) Сандански
гр. Сандански
ул. Банска 2
0746/3 14 38
Светлозар Атанасов Петков (197) Сандански
гр. Сандански
ул. Македония 55
0746/3 17 73
Разпространи съдържание