Нотариуси в Смолян

Нотариус Район Адрес Телефон
Ана Величкова Шопова (613) Смолян
гр. Смолян
бул. България 3а, хотел Кипарис, офис 108 и 109
030 164 498, 0887 318 561
Анастасия Димитрова Славкова (366) Смолян
гр. Смолян
бул. България 18, партер, стая 108 (сграда на БТК АД)
030 165 925
Мирослава Неделчева Кацарова (166) Смолян
гр. Смолян
ул. Дичо Петров 2, блок ДЦ - 13
0301/6 56 50, 0301/6 28 00
Невена Панталеева Кулишева (122) Смолян
гр. Смолян
бул. България 6
030 165 505, 088 8252 125
Разпространи съдържание