Нотариуси в Търговище

Нотариус Район Адрес Телефон
Галя Иванова Георгиева (223) Търговище
гр. Търговище
ул. Лилия 4, вх. А, ет. 2, офис 4
0601/6 26 71
Кинка Пенева Генчева (317) Търговище
гр. Търговище
ул. Стефан Караджа 4, партер
0601/6 64 16, 0601/6 42 45
Петя Славчева Ангелова (496) Търговище
гр. Търговище
ул. Стефан Караджа 6 А
0601/6 28 77
Светослав Иванов Генчев (327) Търговище
гр. Търговище
ул. Стефан Караджа 4
Разпространи съдържание