Нотариуси в България

Нотариус Район Адрес Телефон
Янка Василева Попова (183) Нова Загора
гр. Нова Загора
ул. Преславска 60
045 763 756
Янчо Димитров Несторов (011) Варна
гр. Варна
ул. Мария Луиза 4
052/607 825, 052/607826
Ясен Атанасов Янев (022) Червен Бряг
гр. Червен Бряг
ул. Васил Левски 23 А
0659/939 37, 0659/70 09
Разпространи съдържание