Нотариус във Варна - Павлина Нейчева Симеонова (335)

Нотариус: Павлина Нейчева Симеонова (335)

Район: Варна

Адрес: гр. Варна 9000

бул. Мария Луиза 48, вх. В, ет. 3, ап. 30

Телефон: 052/60 15 87, 052/633 663, 630 660

Факс: 052/60 15 87

Имейл: notarius_335@abv.bg

Други нотариуси в гр. Варна:

ТАРИФА за нотариалните такси към Закона за нотариусите и нотариалната дейност

IV. Нотариални такси за изготвяне и проверка на документи

...

18. За изготвяне на проект на нотариална покана се събира таксата по т. 3.

19. За изготвяне на проект на документ без определен материален интерес се събира таксата по т. 4....

 

Етичен Кодекс на Нотариусите в Република България

ПРОФЕСИОНАЛНИ ОТГОВОРНОСТИ, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА НОТАРИУСА

...

Чл.7 Нотариусът има правото и задължението да разширява и усъвършенства чрез лична подготовка, организирани семинари и професионални курсове и срещи, своята и на служителите си юридическа подготовка и професионални познания, така че извършваната дейност да е винаги в съответствие с действащите закони и да е гарантирана правната сигурност на нотариалното удостоверяване....