Нотариус в Етрополе - Марина Георгиева Джежева (713)

Нотариус: Марина Георгиева Джежева (713)

Район: Етрополе

Адрес: гр. Етрополе 2180

ул. Георги Димитров 13А, ет. 2, оф. 2

Телефон: 072 062 100, 0888 970 986, 0889 638 775 - помощник-нотариус

Имейл: notarius_djejeva@abv.bg, m.dzhezheva713@notary-chamber.bg

Работно време:
Всеки работен ден от 10,00 ч. до 16,30 ч. и в събота от 11,00 ч. до 14,00ч.

Забележка:

При нужда и предварителна уговорка, можем да извършваме нотариални удостоверявания и извън работно време и на адрес.

Връчваме нотариални покани, както в гр. Етрополе, така и в селата, които попадат в района на Районен съд гр. Етрополе.

Посещението в кантората е обезпечено откъм паркоместа.

м с г
Wybrand Hendriks - Notary Kohne and His Clerk

ТАРИФА за нотариалните такси към Закона за нотариусите и нотариалната дейност

IV. Нотариални такси за изготвяне и проверка на документи

...

20. За изготвяне:

а) на проект на нотариален акт извън посочените в т. 1 се събира таксата по т. 8;
б) на проект на нотариално завещание и на проект на договор с определен материален интерес се събира таксата по т. 11.

*Забележка.Таксата по т. 20 не се събира за изготвяне на проект на нотариален акт по образувано от същия нотариус дело за обстоятелствена проверка. Таксата за изготвяне на проект на нотариално завещание се събира само когато самото завещание не бъде извършено в същия ден. Ако в едномесечен срок завещанието бъде извършено от същия нотариус, такса по т. 9 не се събира....

 

Етичен Кодекс на Нотариусите в Република България

ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ НОТАРИУС И КЛИЕНТ

...

Чл.14 Нотариусът е обществена фигура, на която Държавата е възложила извършването на предвидени в закона нотариални действия, поради което той е довереник на своите клиенти и едновременно с това пазител на обществените интереси, на правната и икономическа сигурност на граждански оборот....