Нотариус в Етрополе - Яна Стефанова Донкова (552)

Нотариус: Яна Стефанова Донкова (552)

Район: Етрополе

Адрес: гр. Етрополе

ул. Георги Димитров 2, ет.2, офис 210 /в сградата на хотел "Етропол" на площад "9-ти септември"/

Телефон: 0888 418 165, 072 062 201

Имейл: ydonkova@abv.bg, ya.donkova552@notary-chamber.bg

Работно време:
от понеделник до петък от 8.30 часа до 17.00 часа

Забележка:

Община Етрополе

Сградата, в която е кантората - хотел "Етропол" на площад "9-ти септември"

Нотариус в Етрополе - Яна Стефанова Донкова (552)

м с г
Civil law notary-Quentin Massys

ТАРИФА за нотариалните такси към Закона за нотариусите и нотариалната дейност

I. Обикновени нотариални такси (в лв.)

...

4. За удостоверяване съдържанието на частни документи без определен материален интерес - върху първия екземпляр:

а) (изм. - ДВ, бр. 39 от 2009 г.)за първата страница 10 лв;
б) (изм. - ДВ, бр. 39 от 2009 г.)за всяка следваща страница а останалите екземпляри се таксуват като преписи.     2лв;...

Етичен Кодекс на Нотариусите в Република България

ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ НОТАРИУС И КЛИЕНТ

...

Чл.11 Нотариусът трябва да бъде безпристрастен и еднакво дистанциран спрямо всички страни, участващи в нотариалното удостоверяване и да се въздържа от влияние върху свободната воля на участниците.Той трябва да се съобразява с волята на страните, спазвайки разпоредбите на закона....