Нотариус в Поморие - Добрин Михалев Горанов (249)

Нотариус: Добрин Михалев Горанов (249)

Район: Поморие

Адрес: гр. Поморие 8200

ул. Цар Калоян 6, партер

Телефон: 0596/2 20 94

м с г
Нотариус, 1830

ТАРИФА за нотариалните такси към Закона за нотариусите и нотариалната дейност

IV. Нотариални такси за изготвяне и проверка на документи

...

18. За изготвяне на проект на нотариална покана се събира таксата по т. 3.

19. За изготвяне на проект на документ без определен материален интерес се събира таксата по т. 4....

 

Етичен Кодекс на Нотариусите в Република България

ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ НОТАРИУС И КЛИЕНТ

...

Чл.10 Нотариусът трябва да консултира компетентно и изчерпателно страните в нотариалното производство....