Нотариус в Русе - Адриана Георгиева Филчева (629)

Нотариус: Адриана Георгиева Филчева (629)

Район: Русе

Адрес: гр. Русе

ул. Вардар 6, партер, офис 1

Телефон: 082 822 834

Имейл: a_filcheva@abv.bg

м с г
Portrait of Three Lawyers and Three Notaries, 1623

Други нотариуси в гр. Русе:

ТАРИФА за нотариалните такси към Закона за нотариусите и нотариалната дейност

I. Обикновени нотариални такси (в лв.)

...

4. За удостоверяване съдържанието на частни документи без определен материален интерес - върху първия екземпляр:

а) (изм. - ДВ, бр. 39 от 2009 г.)за първата страница 10 лв;
б) (изм. - ДВ, бр. 39 от 2009 г.)за всяка следваща страница а останалите екземпляри се таксуват като преписи.     2лв;...

Етичен Кодекс на Нотариусите в Република България

ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ НОТАРИУС И КЛИЕНТ

...

Чл.10 Нотариусът трябва да консултира компетентно и изчерпателно страните в нотариалното производство....