Нотариус в Русе - Албена Стефанова Маркова (433)

Нотариус: Албена Стефанова Маркова (433)

Район: Русе

Адрес: гр. Русе 7000

ул. Кирил Старцев 3, ет. 1-офис 1 и ет. 2-офис 3

Телефон: 082 836 160, 082 824 595

Имейл: notarius433@abv.bg

м с г
A Turkish Notary Drawing up a Marriage Contract Constantinople 1837

Други нотариуси в гр. Русе:

ТАРИФА за нотариалните такси към Закона за нотариусите и нотариалната дейност

II. Нотариални такси според удостоверявания материален интерес

...

10. (изм. - ДВ, бр. 39 от 2009 г.) За удостоверяване на датата и подписите на договори с определен материален интерес се събира 30 на сто от таксата по т. 8, но не по-малко от 30 лв.

*Забележка. Таксата по т. 9 при издаване на препис от обявено саморъчно завещание се събира едновременно с таксата по т. 6, като за всеки следващ препис от същото завещание се събира само таксата по т. 6....

Етичен Кодекс на Нотариусите в Република България

ОСНОВНИ НАЧАЛА

...

Чл.4 Нотариусът трябва да участва в обществения живот на страната, като с действията си допринася за утвърждаване на престижа на професията и противодейства срещу евентуален натиск за ограничаване независимостта и свободата на нейното упражняване....