Нотариус в София - Албена Георгиева Шербанова (500)

Нотариус: Албена Георгиева Шербанова (500)

Район: София

Адрес: гр. София 1202

ул. Бачо Киро 4, партер

Телефон: 02 983 4556

Факс: 02 983 4556

Имейл: albena@notary500.com, sherbanova@abv.bg

Уебсайт: www.notary500.com

Други нотариуси в гр. София:

ТАРИФА за нотариалните такси към Закона за нотариусите и нотариалната дейност

II. Нотариални такси според удостоверявания материален интерес

...

11. За извършване на обстоятелствена проверка, както и за удостоверяване на датата и подписите на договори за прехвърляне на собствеността върху моторни превозни средства се събира таксата по т. 8.

*Забележка. Таксата по т. 8 за извършване на обстоятелствена проверка се дължи при предявяване на искането, като при непризнаване на собствеността не се връща....

Етичен Кодекс на Нотариусите в Република България

ОСНОВНИ НАЧАЛА

...

Чл.4 Нотариусът трябва да участва в обществения живот на страната, като с действията си допринася за утвърждаване на престижа на професията и противодейства срещу евентуален натиск за ограничаване независимостта и свободата на нейното упражняване....