Нотариус в София - Димитър Атанасов Александров (595)

Нотариус: Димитър Атанасов Александров (595)

Район: София

Адрес: гр. София

ул. Гео Милев 35/33 партер

Телефон: 02 878 0000, 087 860 2105

Имейл: notarius595@abv.bg

Уебсайт: notarius595.com

Работно време:
Понеделник - Петък: 08.30 - 17.00 часа. Съботни дни - само след потвърждение.

Забележка:

Удобства:

ПАРТЕР, ПАРКИРАНЕ, ДОСТЪП ЗА ГРАЖДАНИ С УВРЕЖДАНИЯ

Други нотариуси в гр. София:

ТАРИФА за нотариалните такси към Закона за нотариусите и нотариалната дейност

IV. Нотариални такси за изготвяне и проверка на документи

...

21. За изготвяне на проект на документ по т. 12 се събира таксата по т. 12.

22. За проверка на изготвен от страните проект на документ, извършена без нотариално удостоверяване, се събира половината от съответната такса по т. 17 - 21. Ако в едномесечен срок бъде извършено нотариално удостоверяване на същия документ от същия нотариус, събира се само другата половина от таксата, съответно само разликата, когато има такава.

*Забележка. Таксите по т. 17 - 21 не се събират за изготвяне и проверка на документи по управление на имущество, възложено на същия нотариус....

Етичен Кодекс на Нотариусите в Република България

ПРОФЕСИОНАЛНИ ОТГОВОРНОСТИ, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА НОТАРИУСА

...

Чл.9 Нотариусът има отговорността да засилва доверието в закона на участниците в нотариалния процес, да осигурява свободен достъп до нотариалното действие, да способства за интегрирането и независимостта на нотариалната дейност с други юридически области, да участва в социалния живот на страната....