Нотариус в София - Димитър Атанасов Александров (595)

Нотариус: Димитър Атанасов Александров (595)

Район: София

Адрес: гр. София

ул. Гео Милев 35/33 партер

Телефон: 02 878 0000, 087 860 2105

Имейл: notarius595@abv.bg

Уебсайт: notarius595.com

Работно време:
Понеделник - Петък: 08.30 - 17.00 часа. Съботни дни - само след потвърждение.

Забележка:

Удобства:

ПАРТЕР, ПАРКИРАНЕ, ДОСТЪП ЗА ГРАЖДАНИ С УВРЕЖДАНИЯ

Други нотариуси в гр. София:

ТАРИФА за нотариалните такси към Закона за нотариусите и нотариалната дейност

II. Нотариални такси според удостоверявания материален интерес

...

11. За извършване на обстоятелствена проверка, както и за удостоверяване на датата и подписите на договори за прехвърляне на собствеността върху моторни превозни средства се събира таксата по т. 8.

*Забележка. Таксата по т. 8 за извършване на обстоятелствена проверка се дължи при предявяване на искането, като при непризнаване на собствеността не се връща....

Етичен Кодекс на Нотариусите в Република България

ПРОФЕСИОНАЛНИ ОТГОВОРНОСТИ, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА НОТАРИУСА

...

Чл.8 Професионално право и задължение на нотариуса е да изпълнява коректно, безпристрастно и компетентно функциите си във връзка с консултирането на страните, осъществяването на нотариалните удостоверявания, прилагането и интерпретирането на законовите разпоредби в защита интересите и правата на клиентите и обществото....