Контакт

От тук можете да изпратите съобщение за неактуална информация. Информацията ще бъде актуализирана веднага (след справка с notary-chamber.org).

Ако сте Нотариус и желаете на сайта да бъде поместена допълнителна информация за Вас, включително и снимков материал, например работно време, Ваша снимка или снимки от Вашия офис / сграда, е достатъчно да ги изпратите от Вашия имейл (но не чрез тази форма) до admin@notariusi.info. Необходимо е имейлът, който ползвате да е същият като този, посочен в notary-chamber.org.
Може да изпратите и само линк, сочещ към съответното съдържание / информация.

Няма такси, договори, абонаменти за публикуване, актуализация, поддръжка на  информацията.

Моля, имайте предвид, че това е форма за контакт с администратора на сайта, а не за контакт с конкретен Нотариус.

15 + 0 =

Моля, решете тази елементарна математическа задача.