Нотариуси в Ловеч

Нотариус Район Адрес Телефон
Анна Захариева Ценкова (565) Ловеч
гр. Ловеч
ул. Стефан Караджа 3, ет.2, офис 2
068 601 278
Младен Митев Дойнов (173) Ловеч
гр. Ловеч
ул. Иларион Макариополски 4
068/601 173
Найда Лазарова Тодорова (481) Ловеч
гр. Ловеч
ул. Търговска 20, ет. 3
068/60 11 48
Нели Любомирова Хаджикръстева-Велчевска (139) Ловеч
гр. Ловеч
ул. Търговска 22, вътрешен двор
068/60 37 73
Цветослав Василев Лазаров (138) Ловеч
гр. Ловеч
бул. България 2
068/60 41 21, 068/60 09 29
Разпространи съдържание