Нотариус в Пловдив - Адела Бузи Кац - Бояджиева (171)

Нотариус: Адела Бузи Кац - Бояджиева (171)

Район: Пловдив

Адрес: гр. Пловдив 4000

ул. Четвърти януари 34, А

Телефон: 032 620 700, 032 620 310

Факс: 032 620 700

Имейл: adelakatz@abv.bg

Други нотариуси в гр. Пловдив:

ТАРИФА за нотариалните такси към Закона за нотариусите и нотариалната дейност

II. Нотариални такси според удостоверявания материален интерес

...

13. (изм. - ДВ, бр. 39 от 2009 г.)За управление на имущество - върху брутния месечен доход от имуществото за периода на поръчката:

за всеки месец - 20 на сто,
но не по-малко от 50 лв....

Етичен Кодекс на Нотариусите в Република България

ПРОФЕСИОНАЛНИ ОТГОВОРНОСТИ, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА НОТАРИУСА

...

Чл.9 Нотариусът има отговорността да засилва доверието в закона на участниците в нотариалния процес, да осигурява свободен достъп до нотариалното действие, да способства за интегрирането и независимостта на нотариалната дейност с други юридически области, да участва в социалния живот на страната....