Нотариус в Стара Загора - Руси Георгиев Патронов (410)

Нотариус: Руси Георгиев Патронов (410)

Район: Стара Загора

Адрес: гр. Стара Загора 6000

ул.Св.Княз Борис 97, ет.1, над партер, офис 5

Телефон: 042 602 743, 0899 329 933

Факс: 042 602 743

Имейл: patronov@hotmail.com

Уебсайт: www.notarius.free.bg

Работно време:
от 09:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 17:00 часа

Забележка:

Нотариусът работи всяка събота от 10:00 до 13:00 часа.

Други нотариуси в гр. Стара Загора:

ТАРИФА за нотариалните такси към Закона за нотариусите и нотариалната дейност

II. Нотариални такси според удостоверявания материален интерес

...

12. (изм. - ДВ, бр. 39 от 2009 г.)За удостоверяване на датата и подписите на едностранни изявления с определен материален интерес (като разписки за дължими или издължени суми,  молби и съгласия за заличаване на ипотеки, разни гаранции и др.) се събира половината от таксата по т. 10, но не по-малко от 25 лв....

Етичен Кодекс на Нотариусите в Република България

ПРОФЕСИОНАЛНИ ОТГОВОРНОСТИ, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА НОТАРИУСА

...

Чл.7 Нотариусът има правото и задължението да разширява и усъвършенства чрез лична подготовка, организирани семинари и професионални курсове и срещи, своята и на служителите си юридическа подготовка и професионални познания, така че извършваната дейност да е винаги в съответствие с действащите закони и да е гарантирана правната сигурност на нотариалното удостоверяване....