Нотариус в Стара Загора - Руси Георгиев Патронов (410)

Нотариус: Руси Георгиев Патронов (410)

Район: Стара Загора

Адрес: гр. Стара Загора 6000

ул.Св.Княз Борис 97, ет.1, над партер, офис 5

Телефон: 042 602 743, 0899 329 933

Факс: 042 602 743

Имейл: patronov@hotmail.com

Уебсайт: www.notarius.free.bg

Работно време:
от 09:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 17:00 часа

Забележка:

Нотариусът работи всяка събота от 10:00 до 13:00 часа.

Други нотариуси в гр. Стара Загора:

ТАРИФА за нотариалните такси към Закона за нотариусите и нотариалната дейност

II. Нотариални такси според удостоверявания материален интерес

...

11. За извършване на обстоятелствена проверка, както и за удостоверяване на датата и подписите на договори за прехвърляне на собствеността върху моторни превозни средства се събира таксата по т. 8.

*Забележка. Таксата по т. 8 за извършване на обстоятелствена проверка се дължи при предявяване на искането, като при непризнаване на собствеността не се връща....

Етичен Кодекс на Нотариусите в Република България

ПРОФЕСИОНАЛНИ ОТГОВОРНОСТИ, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА НОТАРИУСА

...

Чл.6 Нотариусът има правото и задължението неговата нотариална кантора да бъде предназначена единствено за изпълнение на възложените му от държавата отговорности, за приемане на клиенти, предоставяне на консултации, подготовка и издаване на актове, съхраняване на документи, архиви и регистри....