Нотариус в Бургас - Бинка Николова Кирова - Костова (290)

Нотариус в Бургас - Бинка Николова Кирова - Костова (290)

Район: 

  • Бургас

Град: 

Бургас 8000

Адрес: 

ул. Фердинандова 20, ет. 4

Телефон: 

Имейл: 

bnk@abv.bg
Съдебният район на РС Бургас включва общините Бургас, Камено, Созопол, Приморско - с. Веселие, с. Ново Паничарево, с. Ясна поляна
Етичен Кодекс на Нотариусите в Република България

ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ НОТАРИУС И КЛИЕНТ

...

Чл.13 Право и задължение е на нотариуса да изпълни исканото нотариално удостоверяване, съобразено със закона и добрите нрави, придружено от изискуемите от законовите разпоредби документи и книжа, при запазване на служебната и професионалната тайна и гарантиране на законосъобразност, етичност и изразяване на свободна воля....