Нотариуси Сандански

Общини, влизащи в съдебния район на Районен съд Сандански:
Сандански, Кресна, Струмяни

гр. Сандански 2800,
ул. Македония 55
тел:. 0746/3 17 73
гр. Сандански 2800,
ул. Васил Кънчев 6
гр. Сандански 2800,
ул. Банска 2
тел:. 0746/3 14 38
гр. Сандански 2800,
ул. Петър Берон 7, ет. 1
тел:. 0746/3 24 27
гр. Сандански 2800,
ул. Свобода 5
тел:. 0746/3 06 70