Нотариуси Кубрат

Общини, влизащи в съдебния район на Районен съд Кубрат:
Кубрат, Завет

гр. Кубрат 7300,
пл. Възраждане 3, ет. 1, ст. 1 и 2
тел:. 084 872 751