Нотариуси Златоград

Общини, влизащи в съдебния район на Районен съд Златоград:
Златоград, Неделино

гр. Златоград,
бул. България 17
тел:. 0883 34 13 54