Нотариуси Левски

Общини, влизащи в съдебния район на Районен съд Левски:
Левски, Белене

гр. Левски 5900,
ул. Пейо Яворов 11
гр. Левски 5900,
пл. Свобода 6, ет. 2, стая 22
гр. Левски 5900,
ул. Пейо Яворов 9
тел:. 088 771 1124