Нотариуси Варна

Общини, влизащи в съдебния район на Районен съд Варна:
Варна, Аврен, Аксаково, Белослав, Бяла, Долни чифлик, с. Падина общ. Девня

гр. Варна 9000,
ул. Мария Луиза 4
гр. Варна 9000,
ул. Радко Димитриев 7, ет. 4
Нотариус във Варна - Наталия Баева Стоева (114)
гр. Варна 9000,
ул. Драгоман 32, ет. 1
гр. Варна 9000,
бул. Мария Луиза 21, ет. 1
тел:. 052/630 130
гр. Варна 9000,
ул. Ал. Константинов 2 А
гр. Варна 9000,
бул. Съборни 38, ет. 1
тел:. 052 609 030
гр. Варна 9000,
бул. Владислав Варненчик 110, ет. 2, офис No 5
гр. Варна 9000,
ул. Драган Цанков 12
тел:. 052 607 965
гр. Варна 9000,
бул. Сливница 47, партер
тел:. 052 601 380

Pages