Нотариуси Карлово

Общини, влизащи в съдебния район на Районен съд Карлово:
Карлово, Сопот

гр. Карлово 4300,
ул. В. Левски 9
тел:. 0335/9 56 19
гр. Карлово 4300,
ул. Васил Левски 6 А, ет. 1, офис 2
тел:. 0335/9 22 68
гр. Карлово,
ул. Александър Стамболийски 18
тел:. 0335/9 84 74
гр. Карлово 4300,
ул. Васил Левски 6 A