Нотариуси Провадия

Общини, влизащи в съдебния район на Районен съд Провадия:
Провадия, Дългопол, Ветрино

гр. Провадия 9200,
ул. Ал. Стамболийски 25
гр. Провадия 9200,
ул. Дунав 71
тел:. 051 847 107
гр. Провадия 9200,
ул. Димитър Грънчаров 16
гр. Провадия 9200,
ул. Георги Кирков 4