Нотариуси Смолян

Общини, влизащи в съдебния район на Районен съд Смолян:
Смолян, Баните

гр. Смолян 4700,
бул. България 6
гр. Смолян 4700,
ул. Дичо Петров 2, блок ДЦ - 13
гр. Смолян 4700,
бул. България 26 А
тел:. 030 165 925
гр. Смолян,
бул. България 3а, хотел Кипарис, офис 108 и 109