Нотариуси Исперих

Общини, влизащи в съдебния район на Районен съд Исперих:
Исперих, Самуил, Завет

гр. Исперих 7400,
ул. В. Левски 79, вх. А, ет. 2
тел:. 084 313 536
гр. Исперих 7400,
ул. Васил Левски 69, ет. 2