Нотариуси Сливница

Общини, влизащи в съдебния район на Районен съд Сливница:
Сливница, Драгоман, Божурище

гр. Божурище 2227,
бул. Европа 2, ет. 2
тел:. 087 876 3123
гр. Сливница 2200,
пл. Съединение 2, ет. 3
тел:. 0879/007 498
гр. Божурище 2227,
Търговски център