Нотариуси Елхово

Общини, влизащи в съдебния район на Районен съд Елхово:
Елхово, Болярово

гр. Елхово 8700,
ул. Петко Д. Петков 2, ет. 2
тел:. 047 888 206
гр. Елхово 8700,
ул. Петко Д. Петков 2, ет. 1