Нотариуси Нови пазар

Общини, влизащи в съдебния район на Районен съд Нови пазар:
Нови пазар, Каспичан, Никола Козлево, Каолиново

гр. Нови пазар 9900,
ул. Цар Освободител 29
тел:. 053 724 301
гр. Нови пазар 9900,
ул. Цар Освободител 33
гр. Нови пазар 9900,
ул. Цар Освободител 27, ет. 1
гр. Нови пазар 9900,
ул. Цар Освободител 31А