Нотариуси Велики Преслав

Общини, влизащи в съдебния район на Районен съд Велики Преслав:
Велики Преслав, Върбица, Смядово

гр. Велики Преслав 9850,
ул. Йордан Господинов 3
гр. Велики Преслав 9850,
ул. Борис Спиров 47, вход В, приземен етаж