Нотариуси Свиленград

Общини, влизащи в съдебния район на Районен съд Свиленград:
Свиленград, Любимец

гр. Свиленград 6500,
бул. България 40
тел:. 037 971 026
гр. Свиленград 6500,
ул. Александър Стамболийски 9
тел:. 0379/7 20 04