Нотариуси Разград

Общини, влизащи в съдебния район на Районен съд Разград:
Разград, Лозница, Цар Калоян

гр. Разград 7200,
ул. Кирил и Методий 2, вх. Б, ет. 1, ап. 13
тел:. 084/66 03 71
гр. Разград 7200,
ул. Цар Асен 10, партер
гр. Разград 7200,
ул. Искър 1, Новия театър, партер
тел:. 084/66 09 09
гр. Разград 7200,
бул. България 34
тел:. 084/62 96 80
гр. Разград 7200,
ул. Русе 4, Блок София - партер
тел:. 084/66 24 44
гр. Разград 7200,
ул. Искър 1 (партера на новия театър)
тел:. 089 993 0952