Нотариуси Мездра

Общини, влизащи в съдебния район на Районен съд Мездра:
Мездра, Роман

гр. Мездра 3100,
ул. Георги Димитров 8, ет. 1
тел:. 091 092 465
гр. Мездра,
ул. Св.Св.Кирил и Методий 11