Нотариуси Тетевен

Общини, влизащи в съдебния район на Районен съд Тетевен:
Тетевен, Ябланица

гр. Тетевен 5700,
ул. Михал Койчев 20
тел:. 0678/5 47 42
гр. Тетевен 5700,
ул. Христо Ботев 7
тел:. 0678/5 47 73