Нотариуси Казанлък

Общини, влизащи в съдебния район на Районен съд Казанлък:
Казанлък, Мъглиж, Павел баня, Гурково, Николаево

гр. Казанлък 6100,
гр. Казанлък 6100,
пл. Севтополис 2, ет. 1, ап. 1
тел:. 0431/6 32 61
гр. Казанлък 6100,
гр. Казанлък 6100,
ул. Иван Вазов 3, ет. 1, офис 2
тел:. 0431/6 46 57
гр. Казанлък 6100,
ул. Иван Вазов 1, ет. 1
тел:. 043 164 153
гр. Казанлък 6100,
ул. Славянска 9
тел:. 0431/6 32 63
гр. Казанлък,
ул. Кирил и Методий 5, ет.2, офис 9
гр. Казанлък 6100,
ул. Ал. Батемберг 3
гр. Казанлък,
ул. Славянска 6, ет. 2