Нотариуси Пазарджик

Общини, влизащи в съдебния район на Районен съд Пазарджик:
Пазарджик, Белово, Септември, Лесичово

гр. Пазарджик 4400,
ул. П. Яворов 3, партер
тел:. 034 443 179
гр. Пазарджик 4400,
ул. Константин Величков 11
тел:. 034 442 399
гр. Пазарджик 4400,
ул. Ал. Стамболийски 31
гр. Пазарджик 4400,
ул. Ал. Стамболийски 31
гр. Пазарджик 4400,
ул. Найчо Цанов 2 А, ап. 1
тел:. 034/42 07 26
гр. Пазарджик 4400,
ул. Найчо Цанов 2 А, ап. 1
тел:. 034 420 726
гр. Пазарджик 4400,
ул. Петко Машев 11, ет. 1
тел:. 034/44 07 25
гр. Пазарджик,
ул. Патриарх Евтимий 1, ет.5, офиси 8 и 9
тел:. 034/42 42 01
гр. Пазарджик 4400,
ул. Александър Стамболийски 27
тел:. 034/901 404

Pages