Нотариуси Ловеч

Общини, влизащи в съдебния район на Районен съд Ловеч:
Ловеч, Летница, Угърчин

гр. Ловеч 5500,
бул. България 2
гр. Ловеч 5500,
ул. Търговска 22, вътрешен двор
тел:. 068/60 37 73
гр. Ловеч 5500,
ул. Иларион Макариополски 4
тел:. 068/601 173
гр. Ловеч 5500,
ул. Търговска 20, ет. 3
тел:. 068/60 11 48
гр. Ловеч,
ул. Стефан Караджа 3, ет.2, офис 2
тел:. 068 601 278
гр. Ловеч 5500,
ул. Гурко 1, ет. 2