Нотариуси Шумен

Общини, влизащи в съдебния район на Районен съд Шумен:
Шумен, Венец, Хитрино

гр. Шумен 9700,
ул. Сан Стефано 1-A, п.к. 205
тел:. 054/802 841
Нотариус в Шумен - Ася Николова Асенова (019)
гр. Шумен 9700,
пл. Освобождение 12, ет. 2
гр. Шумен 9700,
ул. Добри Войников 9 - 13, офис No 1
тел:. 054 822 120
гр. Шумен 9700,
ул. Съединение 113, ет. 1, офис № 2
гр. Шумен 9700,
ул. Съединение 76
гр. Шумен 9700,
ул. Добри Войников 9, ет. 2, офис 5
тел:. 089 936 4616
гр. Шумен 9700,
ул. Съединение 109