Нотариуси Елена

Общини, влизащи в съдебния район на Районен съд Елена:
Елена, Златарица

гр. Елена 5070,
ул. Иларион Макариополски 9
гр. Елена 5070,
ул. Стоян Михайловски 8