Нотариуси Средец

гр. Средец 8300,
пл. България 7, ет.2, офис 3
тел:. 055 517 770
гр. Средец 8300,
пл. България 7, ет. 2, офис 6-7