Нотариуси Пещера

Общини, влизащи в съдебния район на Районен съд Пещера:
Пещера, Брацигово, Батак

гр. Пещера 4550,
ул. Владимир Рилски 7
тел:. 0350/6 38 40
гр. Пещера,
ул. Петър Раков 21
тел:. 035 066 262
гр. Пещера,
ул. Петър Раков 17 А
тел:. 0350/655 40