Нотариуси Бяла

Общини, влизащи в съдебния район на Районен съд Бяла:
Бяла, Ценово, Борово, Две могили

гр. Бяла 7100,
ул. Васил Левски No 2
тел:. 081 773 570
гр. Бяла 7100,
ул. Панайот Волов 13