Нотариуси Радомир

Общини, влизащи в съдебния район на Районен съд Радомир:
Радомир, Земен, Ковачевци

гр. Радомир 2400,
ул. Васил Левски 5
тел:. 077 780 026
гр. Радомир 2400,
ул.Черковна 1
тел:. 077 780 331