Нотариуси Панагюрище

Общини, влизащи в съдебния район на Районен съд Панагюрище:
Панагюрище, Стрелча

гр. Панагюрище 4500,
ул. Георги Бенковски 8
тел:. 0357/6 32 21
гр. Панагюрище 4500,
ул. Георги Бенковски 10
тел:. 0357/6 42 41
гр. Панагюрище 4500,
ул. Георги Бенковски 11
тел:. 035 752 050