Нотариуси Сливен

Общини, влизащи в съдебния район на Районен съд Сливен:
Сливен, Твърдица

гр. Сливен 8800,
ул. Г.С.Раковски 19, Централна поща, п.к.150
тел:. 044 622 656
гр. Сливен 8800,
бул. 6-ти септември бл. 9, вх. Б, ап.3
тел:. 044 662 818
гр. Сливен 8800,
ул. Г. С. Раковски 1, ет. 1, офис No 3
тел:. 044 622 060
гр. Сливен 8800,
бул. Цар Освободител 3, партерен етаж
тел:. 044 623 555
гр. Сливен 8800,
бул. Хаджи Димитър 1-1
тел:. -
гр. Сливен 8800,
ул. Г.С.Раковски 13
гр. Сливен 8800,
ул. Хаджи Димитър 14
тел:. 044/66 26 10
гр. Сливен 8800,
ул. Великокняжевска 12
тел:. 044 662 228
гр. Сливен 8800,
ул Цар Освободител 11

Pages