Нотариуси Девня

Общини, влизащи в съдебния район на Районен съд Девня:
Девня, без с. Падина, Вълчи дол, Суворово

гр. Девня 9160,
кв. Повеляново, ул. Боровец бл. 7, ет. 1, ап. 3
тел:. 051 993 245
гр. Девня 9160,
кв. Повеляново, ул. Боровец блок 7, ет. 1, офис 4
тел:. 051/99 29 29