Нотариуси Лом

Общини, влизащи в съдебния район на Районен съд Лом:
Лом, Брусарци, Вълчедръм, Медковец, Якимово

гр. Лом 3600,
ул. Петър Берковски 1
тел:. 097 166 794
гр. Лом 3600,
ул. Петър Берковски 1, ет. 1
тел:. 097 166 794
гр. Лом 3600,
ул. Георги Манафски 1, ет. 1
тел:. 097 165 722
гр. Лом 3600,
ул. Дунавска 37
тел:. 089 585 5988
гр. Лом 3600,
ул. Георги Манафски 1, ет. 1
тел:. 097 165 722